0

ÁSZFHATÁLYOS: 2021. január 25.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Cseh János Lászlóné e.v. 

(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a

www.partyallat.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi

szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és

kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban

együttesen: Felek).

Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely

a www.partyallat.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy

annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy

közreműködője által történik.

Szolgáltató Adatai:

Név: Cseh János Lászlóné e.v. 

Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Boróka köz 6. 1/A

Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2022.09.01.

Adószám: 57439134-1-28

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7

Email cím: info.partyallat@gmail.com


1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS

LÉTREJÖTTE

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott

minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely

a www.partyallat.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található

elektronikus áruházon (a továbbiakban: partyallat.hu webáruház) keresztül

történik.

Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre

Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek

között jön létre. A partyallat.hu webáruházban történő vásárlást az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

(“Elkertv.”) szabályozza.


1.2. A partyallat.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton

leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott

módon.

1.3. A partyallat.hu webáruház szolgáltatásainak teljes egésze elérhető

minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.

1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig

szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre

telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.

A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés

írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak

létrejöttét követő 5 évig őrzi.

1.5. A szerződés nyelve magyar.

1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem

veti alá magát.

1.7. Ügyfélszolgálat elérhetőségei

• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől – Péntekig 09:00 – 16:00

• Internet cím: www.partyallat.hu

• E-mail: info.partyallat@gmail.com

• Telefonszám: 06 30 938 08 41

2. MEGRENDELÉS MENETE

2.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk

használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs

oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges

tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás

tartalmazza.

A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a

weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál

kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.

Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel,

ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott

termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz

mellékeljük.

Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati

utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze

vevőszolgálatunknál, pótoljuk.


Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető

tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a

weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon

ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban

találja.

2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely

ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.

A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a

végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható.

2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a

Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való

megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem

befolyásolja.

A banki átutalás biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe,

a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.

2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül

a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a

termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen

eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra,

akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem

felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az

Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk,

azok a valóságtól eltérhetnek.

2.5. A megrendeléshez a Szolgáltató Weboldalán minden, az Ügyfél

adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél

valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a

Szolgáltatótól.)

A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott

rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb

problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást

követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található

„Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába.


A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán

található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható

az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető

(„Eltávolítás”).

Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra

kattintva követően választani tud az átvételi módok közül, illetve meg tudja

adni a számlázási és szállítási adatokat.

Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot,

akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja

kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.

Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Fizetés” gombra kattintva

egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése

adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a

fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet

megrendeléséhez.

A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés

véglegesítése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása

tehát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással történik, ami az

Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.


3. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA

3.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés

Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége

van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék

törlése a kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).


4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA

4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a

Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján

legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely

visszaigazoló e-mail tartalmazza:

-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl.

számlázási és szállítási információk),

-a rendelés azonosítóját,

-a rendelés dátumát,


-a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a

termék árát,

-szállítási költséget

-és a fizetendő végösszeget.

Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a

megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.

4.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül,

vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére

vonatkozó külön elfogadó e-mailt.

4.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát

vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1

napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.

4.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,

amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az

elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.

évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.

A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes

szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és

szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács

2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.


5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

5.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut

szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz, a Szállítási és

Fizetési feltételek oldalon olvasható feltételek szerint.

A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a

módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A

módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

5.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít

Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét

időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. 


Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. 

Kiszállítás belföldre: A megrendelés beérkezésétől számítva a kiszállítás a következő 1-3 munkanapon belül történik. 

Kiszállítás külföldre: A megrendelés beérkezésétől számítva a kiszállítás a következő 4-10 munkanapon belül történik. 


5.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek

e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

5.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi

lehetőségekről a 5.5. pontban tájékozódhat.


5.5. FIZETÉSI MÓDOK


Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék értékét a termék átvételekor szeretné kifizetni, akkor válassza az Utánvétes fizetési módot. 


Barion fizetés: Amennyiben a rendelt termék értékét Barion rendszerrel szeretné kiegyenlíteni, úgy válasza a Barionnal való fizetési módot. Barionnal való fizetési mód választása esetén Ön kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenlegével fizetni webáruházunkban. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnia bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ön fizetés során Mastercard vagy Maestro bankkártyát, Visa vagy Electron bankkártya és Amex bankkártya használhat. Amennyiben Önnek nincs bankkártyája a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással, vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak Önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénzfogadás és küldés ingyenes.


Banki utalás: Amennyiben a rendelt termék értékét banki utalással kívánja egyenlíteni, úgy az összeg beérkezése után tudjuk feldolgozni a rendelését. 

Bankszámla adatok: 

Név: Cseh János Lászlóné 

Bank: ERSTE 

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-99511692

IBAN: HU46 11600006-00000000-99511692


Amennyiben a rendeléstől számított 10 munkanapon belül nem érkezik be a rendelés összege, töröljük a megrendelést. 


6. ELÁLLÁSI JOG

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti

tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki

árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval

kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban

„Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek,

b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,

c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott

tételnek vagy darabnak,

d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell

szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt,

a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított

tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék

átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve

képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele

tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást

felbontotta; – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a

fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy

olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére

szabtak.


6.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát

tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy

elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett

elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.

Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő

lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

6.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6.

pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

6.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul

visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell

tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon

belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

6.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-

mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail

küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás

szempontjából.

A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt

érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

6.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan

késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási

nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

6.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő

letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja)

a terméket.

6.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége

Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás

megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett

visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az

általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a

Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a


visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre

irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

6.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll

módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás

kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

6.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a

Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon

belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi

ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is,

kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy

Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási

módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza

nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy

azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi

figyelembe.

6.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési

móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha

Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását

adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen

többletköltség nem terheli.

6.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben

bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,

tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó

használat miatt következett be.

6.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a

teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát,

úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű

költségeit.

6.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és

működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó

használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha

szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett

kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát

– megtérítését.

7. JÓTÁLLÁS


7.1. Kötelező jótállás

7.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli,

amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak

akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű

használatára vezethető vissza.

7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a

terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe

helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés

napja.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre

vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet

mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező

jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új,

Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített

és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való

átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a

Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen

üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak

figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás

okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet,

kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a

Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva

aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék

hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a

jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

– ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e

kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve

nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a

kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a


vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére

maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe

helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a

Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a

rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által

elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél

érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy

a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt

az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási

idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a

kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás

következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

7.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a

Szolgáltatót terhelik..

7.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben

mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

7.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba

miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és

jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen

korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a

8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

7.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen

kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését..

7.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem

tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2.

pontban feltüntettettek alapján.

7.2. Önkéntes jótállás


7.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a

Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást

(garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb

is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát

legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási

jegyen) szereplő adatok útján közli.

8. SZAVATOSSÁG

8.1. Kellékszavatosság

8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval

szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés

esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő

alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért,

amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési

határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem

tudja.

8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel

időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti

szavatossági igényeit.

8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést,

kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése

lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest

aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette,

úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a

Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja

vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt

elállásnak nincs helye.

8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is

áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt

volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de

nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül

közölni a Szolgáltatóval.


8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti

kellékszavatossági igényét.

8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a

kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs

egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól

vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt

a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél

részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató

bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett,

nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél

köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés

időpontjában is megvolt.

8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba

szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a

szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

8.2. Termékszavatosság

8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél

– választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági

jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba

miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,

egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a

kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági

igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék

kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági

igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a

forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha

nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.


8.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi

forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő

elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után

késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem

nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a

fogyasztó felelős.

8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy

forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és

forgalmazója.

8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül

termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta

forgalomba, vagy

• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal

időpontjában nem volt felismerhető vagy

• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából

ered.

8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő

egy okot bizonyítania.

9. FELELŐSSÉG

9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek

felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az

információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal

felelősséget.

9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és

elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során

felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos

gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi

épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen

túlmenően.

9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által

tanúsított magatartásért.


Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért,

Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró

hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket)

tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók

adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal

felelősséget.

9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé

tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a

közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles

jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal

használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is

figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység

az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért

kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel,

köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató

jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az

információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. SZERZŐI JOGOK

10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a

Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások

nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői

műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi

grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését,

szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet,

megvalósítást).

10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más

adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás

céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén

engedélyezett.


A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban

történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi

forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével

lehetséges.

10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a

regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése

sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely

kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára,

hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez

szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen

túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül

semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

11. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

11.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos

fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

• Ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 09:00 – 17:00

• E-mail: info.partyallat@gmail.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói

kifogás 11.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a

Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben

a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali

kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal

kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak

egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben

azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az

Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott

érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli

panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.


A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés

azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon

belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni

arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató

elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában

megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a

Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban

megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási

idejébenfogadja.

11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló

fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik,

az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult

panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi

hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a

fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

• Békéltető testület.

A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi

szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és

teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés

rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató

székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető

testületnél.

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak

minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház,

lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel,

kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi

kommunikáció, ajánlat címzettje.


A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

• Fax: 06 (1) 488 21 86

• Telefon: 06 (1) 488 21 31

– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó

követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári

Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.

12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

12.1. A partyallat.hu webáruház Linux/PHP alapokon működő információs

rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot,

azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:

használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,

telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet

technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó

hibalehetőségek elfogadását.

12.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak

háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál

ki.

12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan

módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését

megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe

lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor

azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.