Kiszállítás GLS-es: 1-3 munkanap, Packeta csomagpontra: 2-4 munkanap! Ingyenes kiszállítás 15.000 Ft felett!

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

HATÁLYOS: 2021. január 25.
A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Stefán Dalma e.v. 
(továbbiakban: Szolgáltató), és a Szolgáltató által a
www.partyallat.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi
szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és
kötelezettségeit tartalmazza (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban
együttesen: Felek).
Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely
a www.partyallat.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy
annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Szolgáltató vagy
közreműködője által történik.
Szolgáltató Adatai:
Név: Stefán Dalma e.v. 
Székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Boróka köz 6. 1/A
Vállalkozói tevékenység megkezdése: 2022.09.01.
Adószám: 57439134-1-28
Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 1.7
Email cím: info.partyallat@gmail.com

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS
LÉTREJÖTTE
1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott
minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely
a www.partyallat.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) található
elektronikus áruházon (a továbbiakban: partyallat.hu webáruház) keresztül
történik.
Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre
Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek
között jön létre. A partyallat.hu webáruházban történő vásárlást az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
(“Elkertv.”) szabályozza.

1.2. A partyallat.hu webáruházban történő vásárlás elektronikus úton
leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott
módon.
1.3. A partyallat.hu webáruház szolgáltatásainak teljes egésze elérhető
minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is.
1.4. A megrendelés leadását követően a szerződés, annak teljesítéséig
szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre
telefonon és elektronikus levélben van lehetőség.
A Felek között az áru megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés
írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató azt iktatja, és annak
létrejöttét követő 5 évig őrzi.
1.5. A szerződés nyelve magyar.
1.6. A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem
veti alá magát.
1.7. Ügyfélszolgálat elérhetőségei
• Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje: Hétfőtől – Péntekig 09:00 – 16:00
• Internet cím: www.partyallat.hu
• E-mail: info.partyallat@gmail.com
• Telefonszám: 06 30 938 08 41
2. MEGRENDELÉS MENETE
2.1. A vásárolandó áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk
használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs
oldaláról lehet megismerni azzal, hogy az áru részletes tényleges
tulajdonságait a termékhez mellékelésre kerülő használati utasítás
tartalmazza.
A Szolgáltató szerződésszerű teljesítésének minősül, ha a termék a
weboldalon vagy a használati utasításban nyújtott tájékoztatásnál
kedvezőbb, előnyösebb tulajdonságokkal rendelkezik.
Ha a vásárlás előtt az áruval kapcsolatban kérdése merülne fel,
ügyfélszolgálatunk készséggel áll rendelkezésére. Az általunk forgalmazott
termék – ahol ezt a jogszabályok előírják – használati utasítását az áruhoz
mellékeljük.
Ha véletlenül nem kapná kézhez az áruval együtt a kötelező használati
utasítást, azt azonnal – mielőtt az árut használatba veszi – jelezze
vevőszolgálatunknál, pótoljuk.

Amennyiben a Weboldalon található bármely áru minőségével, alapvető
tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban, a
weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon
ügyfélszolgálatunkhoz, melynek adatait, elérhetőségét az 1.7. pontban
találja.
2.2. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg, amely
ha nincs külön jelölve, az általános forgalmi adót már tartalmazza.
A termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét, kivéve ha ez a
végső fizetési oldalon máshogy nem olvasható.
2.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a
Szolgáltató fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való
megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.
A módosítás a már megrendelt termékek vételárát kedvezőtlenül nem
befolyásolja.
A banki átutalás biztonsági ellenőrzése minimálisan 24 órát vesz igénybe,
a termék átvétele csak ezt követően lehetséges.
2.4. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül
a Weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a
termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen
eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra,
akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem
felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az
Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk,
azok a valóságtól eltérhetnek.
2.5. A megrendeléshez a Szolgáltató Weboldalán minden, az Ügyfél
adataira vonatkozó mező maradéktalan kitöltése szükséges. (Ha az Ügyfél
valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a
Szolgáltatótól.)
A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott
rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb
problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.
Az Ügyfél a kiválasztott termékeket az egyes termékekre kattintást
követően megjelenő, a termék részletes adatait ismertető oldalon található
„Kosárba rakom” gomb használatával teheti Kosarába.

A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a Weboldal jobb oldalán
található kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható
az egyes termékek kívánt mennyisége, illetve a Kosár tartalma törölhető
(„Eltávolítás”).
Amennyiben az Ügyfél a Kosár tartalmát véglegesítette, a „Fizetés” feliratra
kattintva követően választani tud az átvételi módok közül, illetve meg tudja
adni a számlázási és szállítási adatokat.
Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot,
akkor a „Folytatás” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja
kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét.
Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Fizetés” gombra kattintva
egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése
adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a
fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet
megrendeléséhez.
A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés
véglegesítése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása
tehát a „Megrendelés véglegesítése” gombra kattintással történik, ami az
Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

3. ADATBEVITELI HIBÁK JAVÍTÁSA
3.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés
Szolgáltató részére való elküldéséig a Webáruházban bármikor lehetősége
van az adatbeviteli hibák javítására a megrendelési felületen (pl. termék
törlése a kosárból a „Eltávolítás” feliratra kattintva).

4. AJÁNLATI KÖTÖTTSÉG, RENDELÉSEK VISSZAIGAZOLÁSA
4.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezését a
Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján
legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja az Ügyfél részére, mely
visszaigazoló e-mail tartalmazza:
-az Ügyfél által a vásárlás, vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl.
számlázási és szállítási információk),
-a rendelés azonosítóját,
-a rendelés dátumát,

-a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a
termék árát,
-szállítási költséget
-és a fizetendő végösszeget.
Ez a visszaigazoló email kizárólag tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a
megrendelése a Szolgáltatóhoz megérkezett.
4.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül,
vagyis 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére
vonatkozó külön elfogadó e-mailt.
4.3. Ha az Ügyfél rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát
vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1
napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé.
4.4. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül,
amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001.
évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak.
A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes
szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és
szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács
2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

5. SZÁLLÍTÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
5.1. A Szolgáltató a megrendelt és házhoz szállítani kért árut
szállítmányozó cég igénybevételével szállítja házhoz, a Szállítási és
Fizetési feltételek oldalon olvasható feltételek szerint.
A Szolgáltató a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a
módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A
módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.
5.2. Szolgáltató a rendelés teljesíthetőségét követően lehetőséget biztosít
Ügyfélnek a kiszállítási időpont megválasztására, mely nem konkrét
időpontot jelöl, csak közelítő szállítási intervallum kiválasztására szolgál. 

Meghatározott órára történő kiszállítást a Szolgáltatónak nem áll módjában vállalni. 
Kiszállítás belföldre: A megrendelés beérkezésétől számítva a kiszállítás a következő 1-4 munkanapon belül történik. 
Kiszállítás külföldre: 
A megrendelés beérkezésétől számítva a kiszállítás a következő 4-10 munkanapon belül történik. 

5.4. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató az Ügyfélnek
e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.
5.5. Az Ügyfél a Szolgáltató által biztosított fizetési módokról illetve átvételi
lehetőségekről a 5.5. pontban tájékozódhat.

5.5. FIZETÉSI MÓDOK

Utánvét: Amennyiben a megrendelt termék értékét a termék átvételekor szeretné kifizetni, akkor válassza az Utánvétes fizetési módot. 

Barion fizetés: Amennyiben a rendelt termék értékét Barion rendszerrel szeretné kiegyenlíteni, úgy válasza a Barionnal való fizetési módot. Barionnal való fizetési mód választása esetén Ön kényelmesen és biztonságosan tud bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenlegével fizetni webáruházunkban. A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadnia bankkártyája számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ön fizetés során Mastercard vagy Maestro bankkártyát, Visa vagy Electron bankkártya és Amex bankkártya használhat. Amennyiben Önnek nincs bankkártyája a fizetéshez használhatja az előre feltöltött Barion egyenlegét, amelyet átutalással, vagy készpénz befizetéssel tud feltölteni, illetve amire ismerősei, üzletfelei tudnak Önnek pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mail címe és jelszava megadásával tud fizetni. A bankkártyás fizetésnek a vásárló részére nincsen és nem is lehet felára. A regisztráció és a Barion mobilalkalmazás, valamint a pénzfogadás és küldés ingyenes.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Banki utalás: Amennyiben a rendelt termék értékét banki utalással kívánja egyenlíteni, úgy az összeg beérkezése után tudjuk feldolgozni a rendelését. 
Bankszámla adatok: 
Név: Stefán Dalma 
Bank: ERSTE 
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-94247077
IBAN: HU75 11600006-00000000-94247077

Amennyiben a rendeléstől számított 10 munkanapon belül nem érkezik be a rendelés összege, töröljük a megrendelést. 

6. ELÁLLÁSI JOG
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti
tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki
árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval
kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban
„Fogyasztó”).
Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) a terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott
tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell
szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt,
a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított
tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
Fogyasztót megilleti, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék
átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve
képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele
tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást
felbontotta; – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a
fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy
olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére
szabtak.

6.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE
6.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát
tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy
elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett
elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő
lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
6.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6.
pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
6.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul
visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
6.1.4. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell
tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon
belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
6.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-
mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail
küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás
szempontjából.
A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt
érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
6.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan
késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási
nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.
6.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő
letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja)
a terméket.
6.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége
Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.
A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás
megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett
visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az
általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a
Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a

visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre
irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
6.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll
módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás
kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
6.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a
Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon
belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi
ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is,
kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy
Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási
módtól eltérő fuvarozási módot választott.
A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza
nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy
azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi
figyelembe.
6.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési
móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha
Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását
adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen
többletköltség nem terheli.
6.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben
bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének,
tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó
használat miatt következett be.
6.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a
teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát,
úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű
költségeit.
6.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és
működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha
szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett
kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát
– megtérítését.
7. JÓTÁLLÁS

7.1. Kötelező jótállás
7.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli,
amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak
akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű
használatára vezethető vissza.
7.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a
terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe
helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés
napja.
Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre
vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet
mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező
jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új,
Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített
és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való
átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a
Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen
üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak
figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás
okozta.
Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:
– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet,
kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a
Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva
aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék
hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a
jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.
– ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve
nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a

vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére
maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe
helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a
Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a
rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által
elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél
érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy
a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt
az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási
idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a
kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás
következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
7.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a
Szolgáltatót terhelik..
7.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben
mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
7.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és
jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen
korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 8.1 és a
8.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
7.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen
kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését..
7.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem
tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 11.2.
pontban feltüntettettek alapján.
7.2. Önkéntes jótállás

7.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a
Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást
(garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb
is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát
legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási
jegyen) szereplő adatok útján közli.
8. SZAVATOSSÁG
8.1. Kellékszavatosság
8.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval
szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés
esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő
alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért,
amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési
határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem
tudja.
8.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel
időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti
szavatossági igényeit.
8.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést,
kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest
aránytalan többletköltséggel járna.
Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette,
úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a
Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja
vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt
elállásnak nincs helye.
8.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is
áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt
volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
8.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de
nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül
közölni a Szolgáltatóval.

8.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti
kellékszavatossági igényét.
8.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a
kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól
vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt
a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél
részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató
bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett,
nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.
A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél
köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés
időpontjában is megvolt.
8.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba
szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a
szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
8.2. Termékszavatosság
8.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél
– választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági
jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
8.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba
miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre,
egymással párhuzamosan érvényesítsen.
Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a
kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági
igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.
8.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék
kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági
igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.
8.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a
forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha
nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

8.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő
elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után
késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.
A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem
nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a
fogyasztó felelős.
8.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy
forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
8.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és
forgalmazója.
8.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül
termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta
forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal
időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából
ered.
8.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő
egy okot bizonyítania.
9. FELELŐSSÉG
9.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek
felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az
információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal
felelősséget.
9.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és
elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során
felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos
gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi
épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen
túlmenően.
9.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által
tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért,
Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró
hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
9.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket)
tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók
adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal
felelősséget.
9.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé
tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a
közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles
jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
9.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal
használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is
figyelembe véve jár el.
Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység
az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért
kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.
9.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel,
köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató
jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az
információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
10. SZERZŐI JOGOK
10.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.
Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a
Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások
nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői
műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi
grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését,
szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet,
megvalósítást).
10.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más
adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás
céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén
engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban
történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi
forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével
lehetséges.
10.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a
regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése
sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely
kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára,
hasznosítására.
A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez
szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen
túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül
semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
11. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK
11.1. Panaszügyintézés
Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos
fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:
Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)
• Ügyfélszolgálat nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 09:00 – 17:00
• E-mail: info.partyallat@gmail.com
Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói
kifogás 11.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.
A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a
Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben
a panasz jellege ezt megengedi.
Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali
kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak
egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben
azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az
Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott
érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli
panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés
azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.
A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon
belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni
arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató
elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában
megindokolni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a
Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.
A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 11.1. pontban
megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási
idejébenfogadja.
11.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló
fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik,
az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:
• Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.
Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult
panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi
hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a
fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
• Békéltető testület.
A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi
szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és
teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés
rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a Szolgáltató
székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető
testületnél.
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak
minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház,
lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel,
kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi
kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:
• 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
• Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
• E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
• Fax: 06 (1) 488 21 86
• Telefon: 06 (1) 488 21 31
– Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó
követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a
Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a Polgári
Perrendtartásról szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint.
12. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
12.1. A partyallat.hu webáruház Linux/PHP alapokon működő információs
rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot,
azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket:
használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal,
telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.
A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet
technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó
hibalehetőségek elfogadását.
12.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak
háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál
ki.
12.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan
módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését
megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe
lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor
azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.

Scroll to Top